Författararkiv: Dan Berglund

Grisuppesittarkvällar 2014

Årets första grisuppesittarkväll var måndagen 30/6. Totalt har 7 jaktlag med tillsammans 31 jägare rapporterat att de såg 28 vildsvin. En av dessa sköts. Några jaktlag har även rapporterat att de tycker att det är en ökning av rådjur.

Årets andra grisuppesittarkväll var 8/7. Där har 6 jaktlag med tillsammans 27 jägare rapporterat att de såg 19 vildsvin. Inget sköts.

Grisuppesittarkvällar 2013

Årets första grisuppesittarkväll var i måndags den 1/7. Totalt har 6 jaktlag rapporterat in om de har sett några vildsvin under kvällen. Haneberg/Tomastorp, Hökärr, Storudden, Åstorp/Rotarbol, Koten/Gubbstugan och Vidökna. Under kvällen var 25 jägare ute och observerade tillsammans 15 olika grisar varav 1 sköts. En tendens som bekräftas från fler jägarhåll är att det verkar vara lite mindre numerär med gris i år än tidigare år.

Årets andra grisuppesittarkväll var måndagen den 7/7. Totalt har 7 jaktlag rapporterat in om de har sett några vildsvin under kvällen. Hökärr, Tomastorp, Storudden, Åstorp/Rotarbol, Koten/Gubbstugan, Österby Södra och Vidökna. Under kvällen var 23 jägare ute och observerade tillsammans 15 olika grisar varav 1 sköts. Väldigt lika uppgifter med föregående vecka.

Fredrik Karlsson
E-post: fredrik.hokarr@spray.se
Telefon : 070-519 00 83

Grisuppesittarkvällar 2012

Rapporter har inkommit från Åstorp, Vad, Nässtorp, Vidökna, Visund, Koten och Hökärr.

Totalt sågs det 30 vildsvin under kvällen i varierande storlekar. Antalet jägare som enligt rapporten var ute under kvällen var 21 stycken.

Det sköts 3 grisar under kvällen vilket måste anses som god utdelning.

Fredrik Karlsson
E-post: fredrik.hokarr@spray.se
Telefon : 070-519 00 83

Grisuppesittarkvällar 2011

Sex jaktlag har rapporterat att de var ute och jagade under första kvällen.

Totalt var det cirka 30 jägare i skogen.

Rapport om 5 grisar som skådats varav en blev skjuten.

Fredrik Karlsson
E-post: fredrik.hokarr@spray.se
Telefon : 070-519 00 83

Grisuppesittarkvällar 2010

Under första kvällen var 41 jägare ute, 46 grisar sågs och en sköts.

Under andra kvällen var 22 jägare ute, 18 grisar sågs och 3 grisar sköts.

Fredrik uppmanar till inrapportering via mail i fortsättningen för att enklare kunna ge en bra feedback.

Fredrik Karlsson
E-post: fredrik.hokarr@spray.se
Telefon : 070-519 00 83