Jaktskytte

Näshulta Jaktklubb bedriver skytteverksamhet vid skjutbanan Stavhäll i Näshulta.

Säsongen startar i maj 2019. Skytte varje onsdag från kl. 18, se detaljerat skjutprogram.

På skjutbanan vid Stavhäll, finns en skeetbana och en 20 m. älgbana för kal .22-skytte.

Jaktstig vid Hökärr 2018-04-29 samlade 237 skyttar.

Kontaktperson: Tommy Larsson, 016-811 22.

Klubbens satsning på jaktskytteverksamheten är att få de lokala jägarna/jaktlagen att i ökad omfattning övningsskjuta under enkla men trivsamma former. Våra resurser medger ingen elitsatsning. Varje år har skyttarna deltagit i KM, DM och RM.