Studieverksamhet

Näshulta Jaktklubbs studieverksamhet har alltid varit öppen både för medlemmar och icke medlemmar. Såväl praktiska jaktfrågor som teoretiska ämnen har behandlats.

Våren 2010 genomfördes en studiecirkel om vildsvin med nio deltagare. Studiecirkeln hade Mikael Thams bok som studiematerial.

Bilder från studiecirkeln

Hösten 2014 startade en ny cirkel ”Din väg till jägarexamen” med 8 deltagare och en ny studiebok från JRF-LJ används. 4 av deltagarna fick sin jägarexamen sommaren 2015.

Sedan hösten 2001 har en knivcirkel med Lars Strand som ledare genomförts i samverkan med studieförbundet NBV. Återstartar 2018-09-20

Några resultat från knivcirkeln 2004-2005

Se fler färdiga knivar från 2008-2009.