Grisuppesittarkvällar 2013

Årets första grisuppesittarkväll var i måndags den 1/7. Totalt har 6 jaktlag rapporterat in om de har sett några vildsvin under kvällen. Haneberg/Tomastorp, Hökärr, Storudden, Åstorp/Rotarbol, Koten/Gubbstugan och Vidökna. Under kvällen var 25 jägare ute och observerade tillsammans 15 olika grisar varav 1 sköts. En tendens som bekräftas från fler jägarhåll är att det verkar vara lite mindre numerär med gris i år än tidigare år.

Årets andra grisuppesittarkväll var måndagen den 7/7. Totalt har 7 jaktlag rapporterat in om de har sett några vildsvin under kvällen. Hökärr, Tomastorp, Storudden, Åstorp/Rotarbol, Koten/Gubbstugan, Österby Södra och Vidökna. Under kvällen var 23 jägare ute och observerade tillsammans 15 olika grisar varav 1 sköts. Väldigt lika uppgifter med föregående vecka.

Fredrik Karlsson
E-post: fredrik.hokarr@spray.se
Telefon : 070-519 00 83