Jaktpolitik

Näshulta Jaktklubb vill värna om en rättvis och ansvarsfull jakt för så väl ”små” som ”stora” jaktmarker.

Klubbens målsättning har under alla år har varit att lokalt samarbete/samverkan är en förutsättning för en god jakt. Klubben arbetar aktivt för att ta del av aktuella utredningar och förslag som berör jakt, viltvård och vapenfrågor. Ett antal remissvar har lämnats till statliga myndigheter, länsviltnämnden, förbundet och distriktet.

Vildsvinen har tidigare varit ett helt okänt frilevande vilt för majoriteten av jägarna och markägarna i Näshulta. I samverkan med Näshulta LRF och Rekarne Sydvästra Jaktvårdskrets har anordnats flera speciella informationsmöten om vildsvin, skador, jakt och eftersök. Alla berörda finner att ökad kunskap och samverkan är en förutsättning för att minimera skadorna och få ut så många fördelar som möjligt av en frilevande vildsvinsstam.

I januari 2008 medverkade regeringens rovviltsutredare Åke Pettersson, Farsta med information under rubriken ”Rovdjuren och deras förvaltning”. Det var en mycket kunnig och påläst utredare som redogjorde för rovviltsläget i Sverige. Vid det traditionella ”älgjägarmötet” i samverkan med Näshulta LRF och Rekarne Sydvästra Jaktvårdskrets i oktober 2019 medverkade Bo Söderberg från Viltteknik med information om den under året genomförda spillningsinventeringen åt Näshulta Älg och Kronskötselområde.
Älgjägarmötet i oktober 2020 blev inställt

Samlad älgavskjutningsstatistik sedan 1970 för Näshulta