Grisuppesittarkvällar 2010

Under första kvällen var 41 jägare ute, 46 grisar sågs och en sköts.

Under andra kvällen var 22 jägare ute, 18 grisar sågs och 3 grisar sköts.

Fredrik uppmanar till inrapportering via mail i fortsättningen för att enklare kunna ge en bra feedback.

Fredrik Karlsson
E-post: fredrik.hokarr@spray.se
Telefon : 070-519 00 83