Ungdomsverksamhet

En speciell ungdomsskyttekväll ordnades i maj 2016 vid Stavhäll för att presentera krutskyttet för ungdomarna. Man fick prova kal. 22-skytte på såväl rörligt som stillastående, samt jaktstigsfigur och några skott på skeetbanan. 15 ungdomar och föräldrar deltog.