Ungdomsverksamhet

En speciell ungdomsskyttekväll ordnas 31 maj 2018 vid Stavhäll för att presentera krutskyttet för ungdomarna. Man får prova kal. 22-skytte på såväl rörligt som stillastående, samt jaktstigsfigur och några skott på skeetbanan.