Grisuppesittarkvällar 2012

Rapporter har inkommit från Åstorp, Vad, Nässtorp, Vidökna, Visund, Koten och Hökärr.

Totalt sågs det 30 vildsvin under kvällen i varierande storlekar. Antalet jägare som enligt rapporten var ute under kvällen var 21 stycken.

Det sköts 3 grisar under kvällen vilket måste anses som god utdelning.

Fredrik Karlsson
E-post: fredrik.hokarr@spray.se
Telefon : 070-519 00 83