Vildsvinscirkel 2009

Samling

Eftersöksjägaren Hans Gabrielsson informerar om uppläggningen av ett eftersök

Hans visade upp utrustningen för eftersöksjakten

Cirkeldeltagarna samlade på ett berg för att se så stor del av spåret som möjligt

Eftersöksekipaget kommer lugnt och metodiskt efter spåret

Några av deltagarna följde eftersöket på nära håll

Vid spårets slut låg vildsvinsklöven

Efter den lyckade spårningen förevigades eftersöksekipaget Aja och Hans

Några av deltagarna letar blodspår vid den fingerade skottplatsen

Här märks svårigheterna att utan hund hitta rätt

Med Ajas hjälp var snart hjorten återfunnen

Eftersnack vid fikat och den grillade korven

 Övningsskytte på grisbanan i Hugelsta

Tommy Larsson avtackar Anton Lindohf vid Hugelsta med en jaktklubbskeps