Älgjägarmötet 2008

LRF:s distriktsordförande Bo Rundqvist, Vagnhärad, talade om behovet av samverkan mellan jordbruket och jägarna för att få en acceptabel nivå på vildsvinsskadorna.

65 personer deltog med intresse och diskutionerna var mycket livliga kring kaffebordet.