Färdiga knivar 2008-2009

Knivar av Jan-Erik Nyzell

Knivar av Jan-Erik Nyzell

Knivar av Jan-Erik Nyzell

Kniv av Johnny Lindholm

Kniv av Jörgen Carlsson

Kåsa av Sören Lundstedt

Kniv av Örjan Svensson

Knivar av Örjan Svensson

Kåsor och tillhörande kniv av Jörgen Carlsson

Kåsa och tillhörande kniv av Tommy Larsson

Kåsa av Ulf Axelsson

Yxa

Tavla av Lars Strand