Rovviltsmötet 2008

Med temat ”Rovdjuren och deras förvaltning” besökte Regeringens utredare Åke Pettersson Näshulta onsdagen den 16 januari för att på inbjudan av Näshulta Jaktklubb redogöra för de synpunkter och förslag till eventuella åtgärder som utredningen berör. Mellan 40 och 50 personer hade letat sig till Näshulta Kommunalhus för att ta del av utredarens föredrag om de fem viltarter som utredningen omfattar. Kungsörn, järv, björn, varg och lo var de viltarter som utredningen berörde och ingen av de närvarande behövde fundera på varför just Åke Pettersson hade fått uppdraget.

Ur det digra utredningsmaterialet redogjordes ingående för de olika arternas levnadsvillkor, reproduktion samt utbredning och hur olika framtidsvisioner vid olika populationer av viltstammarna troligen kommer att se ut och påverka omgivningen i form av friluftsliv,jakt och djurhållning både yrkesmässigt och för våra husdjur.

Den som hade väntat sig en hätsk debatt om rovdjurens vara eller inte med tanke på vilka som stod för inbjudan blev nog besvikna, sällan har en grupp bestående till största delen av jägare suttit mer tysta under en föredragning och helt klart är att många av de som kommit var imponerade av utredarens ingående kunskaper.Den största funderingen var nog varför inte fler utanför jägarleden var intresserade av att ta del utredningens materiel direkt av utredaren själv. Kanske har vi inte några motstående intressen vare sig vi är jägare, djurägare eller ”vargkramare”.